logotyp
Login

JAKÁ JE ROLE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA?

31.05. 2013
JAKÁ JE ROLE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA?
Zajímá vás náplň práce školního psychologa? Proč by měl ve škole působit a jaká je jeho
role? Na tyto i další otázky můžete nalézt odpověď v našem článku.

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog je poradenským pracovníkem školy, jeho přímým nadřízeným je ředitel. Z hlediska kvalifikace musí mít absolvovaný magisterský obor psychologie a případně i další doplňující kurzy nad rámec univerzitního vzdělávání, které jej k práci školního psychologa opravňují. Ve své práci se řídí také etickými normami přijatými Asociací školních psychologů  ČR a SR, které představují závaznou normu pro pracovní postupy ve vztahu ke klientům, rodičům i pedagogům.

Jaká je role školního psychologa a k čemu je ve škole dobrý?

Školní psycholog má ve škole nezastupitelnou roli. Pracuje jak s jednotlivci, tak s celými třídami. Součástí jeho práce je vyhledávat ve třídách nadané děti nebo děti, které potřebují speciální péči (např. děti s poruchami učení, poruchami chování nebo děti s poruchou autistického spektra). Pro tyto děti poté spolu s pedagogy vytváří individuální plán vzdělávání. Všem žákům poskytuje individuální poradenské služby a mohou se na něj kdykoli obrátit se svými problémy. Při práci se třídami zjišťuje atmosféru ve skupině dětí, zaměřuje se na zlepšení spolupráce a komunikace mezi žáky, stmeluje třídní kolektiv. Pokud se ve třídě vyskytne například šikana nebo dochází k izolaci některého z žáků v třídním kolektivu, je právě součástí práce školního psychologa tuto situaci změnit k lepšímu. Školní psycholog také společně s výchovným poradcem pomáhá žákům zvolit vhodný typ školy pro další vzdělávání, pomáhá jim zjistit, v čem jsou jejich silné stránky a pro jakou činnost mají přirozené vlohy. Spolu s metodikem prevence se může podílet i na přípravě preventivních programů pro jednotlivé třídy.

Co může školní psycholog nabídnout pedagogům?

Školní psycholog není ve škole jen pro samotné žáky, ale součástí jeho činnosti je také práce s pedagogy. Těm nabízí další vzdělávání, poskytuje jim poradenské služby v pracovních i osobních záležitostech. Spolu s nimi se podílí na přípravě specifických programů na míru každé třídě a poskytuje metodické vedení. Organizuje vzdělávací semináře, které jsou pro učitele příležitostí k dalšímu rozvoji specifických dovedností práce s jednotlivými žáky i celou třídou nebo obohacením o nové metody práce.
 
Pracuje školní psycholog pouze s žáky a pedagogy nebo se na něj mohou obrátit i rodiče?

Školní psycholog se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s výchovou a vzděláváním. Mohou se na něj tedy obracet i samotní rodiče, pokud řeší těžkosti spojené s výchovou nebo školním vzděláváním svých dětí. Školního psychologa je možné využít také k prvnímu kontaktu psychologické služby, protože spolupracuje s řadou institucí v daném regionu. Pokud by vám nemohl pomoci on sám, jistě vás rád odkáže na příslušnou specializovanou službu dle konkrétní problematiky (pedagogicko-psychologická poradna, manželská a rodinná 
poradna, jiné zdravotnické nebo sociální zařízení).

O Autorce:

Bc. et Bc. Petra Hovězáková studuje poslední ročník oboru Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je také frekventantkou akreditovaného Výcviku integrace v psychoterapii. Působí i jako psychologická konzultantka naší poradny a detaily o jejím profesním zaměření můžete nalézt v sekci s názvem Náš tým.

Zdroje:

Hovězáková, P. (2012). Role školního psychologa. Ostrava. Diplomová práce (Bc.). Ostravská
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. (2005). Věstník MŠMT ČR, roč.
LXI, sešit 7, s. 1 – 9 [online]. [cit. 2012-03-24]. Dostupné z:
<http://spp.ippp.cz/sites/download. html>.
Legislativní předpisy důležité při práci školního psychologa/školního speciálního pedagoga
[online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: <http://www.spp.ippp.cz/sites/legislativnipredpisy/pdf/prehled-predpisu.pdf>.

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2023 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů