logotyp
Login

MAJÍ POČÍTAČOVÉ HRY SVÁ POZITIVA?

03.04. 2013
MAJÍ  POČÍTAČOVÉ HRY SVÁ POZITIVA?
O počítačových hrách a jejich vlivu na člověka se často hovoří více jako o negativním než 
pozitivním, přičemž tento názor je prezentován především prostřednictvím médií. To může 
souviset i s faktem, že zkoumání pozitivního vlivu počítačových her se věnuje mnohem méně 
odborníků. Na pozitivní vliv počítačových her jsme se zeptali Bc. Martiny Koláčkové, která 
se tímto výzkumem zabývá.

Proč zkoumat pozitivní vliv počítačových her na jejich uživatele?

Prvním bodem mého zájmu se stal před lety příběh maminky, která v slzách popisovala, že její syn je závislý na počítačových hrách. Trápily ji především obavy o synovu budoucnost a zvažovala i jeho hospitalizaci. Její syn, bezproblémový žák gymnázia, občas večer pustil počítač na dvě hodiny a hrál hry. Nepovažovala jsem občasné dvě hodiny večer u počítače za problematické. To byl první bod, který mě přivedl k tomu, abych se začala zabývat vlivem
počítačových her na jedince. Mám kolem sebe také mnoho přátel, kteří tráví relativně hodně času hraním počítačových her a někteří z nich hrají i jako profesionálové. Středem mého zájmu se stalo zkoumání dlouhodobého vlivu hraní počítačových her na jedince. Zrealizovala jsem tedy výzkum zaměřený na cílovou skupinu počítačových hráčů, ze kterého vyplynulo, že převažují pozitiva nad negativy. V souvislosti s tím jsem se rozhodla zabývat
zvýšením povědomí o tom, že počítačové hry mají i svá pozitiva.

Na kom byly pozitivní vlivy zkoumány a jaký dopad hraní počítačových her má?

Vlivy počítačových her jsem zkoumala se zaměřením na skupinu profesionálních i amatérských hráčů her, kteří trávili čas hraním her již od útlého věku až do dospělosti. Někteří se zúčastnili i zahraničních herních turnajů a Mistrovství České republiky v počítačových hrách. Problémy se v menší míře vyskytly především v oblasti fyzického zdraví. Dlouhodobé sezení u počítače zapříčinilo bolesti hlavy, zad, zápěstí nebo očí, avšak s těmito problémy se  potýká snad každý z nás, kdo musí používat počítač. Mnozí z nás mají sedavé zaměstnání nebo často tráví čas v autě, přičemž se můžeme setkat s podobnými symptomy. Někdy se u hry také jednoduše zapomene na čas. Hráči si uvědomovali, že čas strávený u počítače je třeba někde kompenzovat. Uvedli, že se věnují sportovním aktivitám, jak venkovním, tak halovým, navštěvují společensko-kulturní akce a tráví čas se svými přáteli. V dětství se potýkali s občasným zhoršením známek a nepochopením či nezájmu ze strany rodičů. V partnerském životě z výzkumu vyšlo, že pro hráče bylo vždy důležité nalezení kompromisu mezi hraním a vztahem.

Jaké pozitivní vlivy tedy hraní počítačových her přináší?

Díky hrám je možné rozvíjet logické myšlení, efektivní komunikaci, lepší úsudek a předvídání vývoje situací, strategické myšlení či asertivitu. Dále můžeme zmínit také rozvoj schopnosti postřehu, orientace ve složité situaci, koordinace rukou, koncentrace, plánování a řešení problémů, týmové komunikace a spolupráce, akceptace své role v týmu nebo přijímání rozkazů od vedoucího týmu. Spousta počítačových her je také v anglickém jazyce, který si díky nim hráč lépe osvojí. Prakticky všechny tyto zmíněné schopnosti a dovednosti můžeme uplatnit v osobním i profesním životě.

Kdy už se však může jednat o závislost a jak se projevuje?

Závislost lze definovat jako vztah mezi subjektem a předmětem závislosti, přičemž vzniká opakujícím se kontaktem s předmětem, kontakt se stupňuje, je intenzivní a délka trvání se zvyšuje. O patologické závislosti hovoříme tehdy, pokud chování jedince ovlivňuje jak jeho samotného, tak i jeho okolí. Jedinec má nekontrolovatelné nutkání a neohlíží se na okolnosti.
Uvědomuje si následky svého chování, ale nedokáže přestat a pokračuje dál. Není schopný vypnout počítač. Pokud je dlouho bez hry, je velmi nervózní a celkově neklidný. Není schopen kontrolovat a dodržovat čas. Základem závislosti na počítačových hrách je nuda, touha po přátelích, úspěchu nebo vytvoření si lepšího světa. Hráč se snaží být nejlepší v dané hře.

Jak se k počítačovým hrám do budoucna postavit?

Starší generace pohlíží na počítačové hry skepticky, což je pochopitelné, když v jejich době žádné nebyly, případně byly velmi málo rozšířené. V dnešní moderní době plné technologií se změnily zájmy a možnosti společnosti. Je potřeba tento fakt přijmout a přizpůsobit se mu, jakoby šlo o jiné věci, které jsme schopni lépe akceptovat. Počítače se staly nedílnou součástí našich životů i naší společnosti a nezbývá než odložit předsudky a strach z neznámého, a
přestat na hry a počítače pohlížet jako na něco škodlivého. Vše ovšem musí mít svá pravidla, svůj řád. Musíme stát nohama na zemi a zvážit všechny klady a zápory, tak jako u všeho, co děláme. Ti, kteří tráví více času u počítače, by měli věnovat zvýšenou pozornost svému fyzickému zdraví a sportovním aktivitám. Lidé jsou čím dál více zaneprázdnění, na nic nezbývá čas, zdražování se zřejmě nezastaví a domnívám se, že hry se budou stávat stále více pohodlným, levným a dostupným koníčkem, který představuje rychlé odreagování, možnost utéct z reálného světa a alespoň na chvíli se stát někým jiným. Pamatujte však, že ať už děláte cokoli, musíte to dělat s mírou.

Autorka: Bc. Martina Koláčková

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2023 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů