logotyp
Login

NEDAŘÍ SE VAŠEMU DÍTĚTI VE ŠKOLE? NEBOJTE SE PORADIT...

07.10. 2013
NEDAŘÍ SE VAŠEMU DÍTĚTI VE ŠKOLE? NEBOJTE SE PORADIT...„Zajděte si do poradny“ – touto větou často učitel sděluje rodičům, že má jejich dítěte ve škole nějaký problém. I když jim vysvětlí důvod a záměr psychologického vyšetření, mnozí z nich bývají tímto doporučením zmateni, doprovází je nejistota. Někdy mají strach z toho, co je v poradně čeká a co se tam dozvědí.

K napsání tohoto článku mě motivoval rozhovor s maminkou dítěte, která se mi se svěřila, jaké rozpaky ji před návštěvou poradny provázely. Kladu si v něm za cíl odpovědět na časté dotazy související s plánovaným vyšetřením, přiblížit rodičům, jak to v tomto poradenském zařízení probíhá a především je ubezpečit, že není čeho se bát.

Kdy poradnu oslovit?

Vzdělávat se a bez problému proplout školní docházkou je pro každého človíčka úkol nelehký. Ze všeho nejvíce by se mělo dbát na prevenci vzniku jakýchkoli překážek a obtíží. Pokud se přes veškerou snahu rodičů, učitelů a dítěte přece jen nějaký problém objeví, ze všeho nejdříve by z těchto osob měl být utvořen tým, který společně a aktivně hledá řešení ve formě různých opatření. Některá opatření se mohou zdát jako zcela banální, a přesto je možné jimi celý problém vyřešit, některá budou naopak vyžadovat velkou snahu všech zúčastněných. Takovým opatřením může být např. přesazení dítěte do jiné lavice, častější procvičování gramatických pravidel nebo vypracování podrobného plánu a rozdělení úkolů mezi všechny členy týmu. Teprve ve chvíli, kdy všechny snahy selhávají a nedaří se najít řešení, je možné oslovit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Kterou poradnu zvolit?

Pedagogicko-psychologické poradny zajišťují odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži, jejich rodičům a učitelům. Rodič (nebo také zletilý klient) si může vybrat jakoukoli poradnu, pro obě strany je ale lepší, když navštíví poradnu - laicky řečeno - spádovou.

S jakými typy problémů vám může poradna pomoci?

Poradny zjišťují individuální potřeby ve vzdělávání u dětí, které ve škole z různých důvodů selhávají (včetně dětí se specifickými poruchami učení), mají obtíže se soustředěním, jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněné (např. děti cizinců), jsou mimořádně nadané nebo se v jejich osobnostním či sociálním vývoji vyskytují určitá rizika (např. děti s výchovnými problémy nebo s obtížemi se začleněním do kolektivu). Dále pomáhají při výběru školy nebo třídy, doporučují, jak správně nastavit všestranný rozvoj dítěte v předškolním věku, zjišťují připravenost předškoláčků na povinnou školní docházku (v souvislosti s doporučovaným odkladem školní docházky nebo předčasným nástupem do školy). Poskytují kariérní poradenství, nabízejí služby ve formě individuálních nebo skupinových programů pro děti - například přípravné kurzy zaměřené na rozvoj dětí před nástupem do školy, skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti, které mají obtíže se zařazením do kolektivu nebo programy zaměřené na práci s adolescenty. Úplný přehled standardních činností poraden naleznete v příloze vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění.

Jak vyšetření v poradně probíhá?

Objednat se můžete většinou osobně, telefonicky nebo pomocí e-mailu a nepotřebujete k tomu žádné doporučení. Paní sekretářka nebo sociální pracovnice s vámi vyplní objednací formulář (jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, školu, třídu, důvod vyšetření a telefonický kontakt) a sdělí vám termín návštěvy (případně vás o termínu kontaktuje později). Poté bude vaše žádost o vyšetření předána danému odborníkovi. V pedagogicko-psychologických poradnách pracují psychologové, speciální pedagogové, případně sociální pracovníci. Je nutné, aby se s nezletilým dítětem k vyšetření dostavili osobně rodiče (nikoli prarodiče nebo samotné dítě). Bez písemného souhlasu zákonného zástupce není totiž možné poradenské služby poskytovat.

Pokud jdete do poradny poprvé, bude se vás pracovník ptát na základní údaje o vývoji vašeho dítěte (například jej budou zajímat informace o průběhu těhotenství, porodu, zdravotním stavu), rodině, školním a vrstevnickém zařazení, zájmech a koníčcích dítěte. Dále budete dotazováni na okolnosti obtíží, se kterými přicházíte.

Po úvodním rozhovoru pracuje psycholog nebo speciální pedagog obvykle samostatně s dítětem. Délka této práce je různá dle věku a typu problému. Nejčastěji vyšetření trvá přibližně 2 až 3 hodiny (u předškolních dětí méně), proto je třeba vyhradit si na něj dostatek času. Někdy je nutné rozdělit práci s dítětem na dvě (a více) setkání. Návštěva poradny obvykle nebývá pro děti příliš zatěžující nebo stresující. Naopak, předkládané pomůcky jsou často lákavé a mnohé při odchodu projevují lítost, že už musí jít domů.

V závěru s vámi budou prokonzultována doporučení, která by měla vést k odstranění nebo alespoň zmírnění potíží, se kterými jste do poradny přišli. Vždy by vám měl být poskytnut dostatečný čas na dotazy, proto se nebojte na cokoli zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět. Pamatujte, největším a nejpovolanějším odborníkem na vaše dítě jste vy sami. Nikdo ho nezná tak dobře, jako jeho nejbližší, neostýchejte se tedy vnést do konzultace svůj názor a vlastní zkušenost. Navržené postupy a doporučení by vám měly být šité na míru.

Z každého vyšetření obvykle psycholog zpracovává zprávu, kde stanoví i doporučení směrovaná učiteli. Následně máte možnost mu tuto zprávu předat a pokračovat v týmové spolupráci.

Co když se dovíme něco nepříjemného?

Je zcela přirozené, že vás napadnou podobné myšlenky. Psychologové nebo speciální pedagogové často hovoří v odborných termínech, zvažují různé diagnózy, pozorují projevy dítěte, což může být samo o sobě nepříjemné a vzbuzovat úzkost. Ve skutečnosti to vše ale dělají proto, aby dítěti a jeho obtížím porozuměli a společně s vámi našli způsoby řešení. Ať se v poradně dovíte cokoli, uvědomte si, že vaše dítě je stále stejné – nezměnilo se od chvíle, kdy do poradny vešlo. A to, že odchází nyní jako dyslektik, má nezralou grafomotoriku nebo podezření na ADHD? Ve skutečnosti jde jen o odborný popis jeho individuálních obtíží a charakteristik. Někdy rodičům pomůže, když problému porozumí, neboť toto porozumění může přinést úlevu. Například zjistí, že opakované selhávání ve škole není způsobeno tím, že jejich školáček na školu nestačí, nebo že dělají v jeho vedení něco špatně. Ve chvíli, kdy se dopátráme příčiny problému, nebo mu alespoň lépe rozumíme, je ještě důležitější přesně vědět, co s tím nyní budeme dělat. A s tímto vědomím byste měli z poradny odcházet.

Co máme mít připravené s sebou?

Pokud přicházíte do poradny s výukovými problémy, je užitečné vzít s sebou na ukázku školní sešity. Jestliže jste byli v souvislosti s problémem vyšetřeni ještě někde jinde (například u neurologa, logopeda, psychiatra nebo u jiného odborníka) a máte z tohoto vyšetření zprávu, vezměte ji také s sebou. Kromě toho, pracovník poradny jistě ocení, jestliže donesete jakékoli sdělení školy (např. od učitele krátký popis daných obtíží a fungování dítěte ve škole). Díky tomu budou vámi popisované obtíže zasazeny do širšího kontextu.

Pedagogicko-psychologické poradny nejsou zdravotnická zařízení, proto není k vyšetření zapotřebí kartička pojišťovny. Standardní služby jsou zde poskytované zdarma.

Autorka článku je psycholožka pracující v pedagogicko-psychologické poradně

Zdroj: Vyhláška 72/2005 Sb.

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2023 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů