logotyp
Login

O ČEM JSOU PSYCHOTERAPEUTICKÁ STUDIA?

31.05. 2013
O ČEM JSOU PSYCHOTERAPEUTICKÁ STUDIA?

Pro ty z vás, které zvažují návrat do školních lavic, jsme připravily článek na téma nově vzniklého oboru Psychoterapeutická studia na Masarykově univerzitě v Brně. O svých zkušenostech se studiem se s vámi podělí Bc. et Bc. Petra Hovězáková.

Proč jste si vybrala právě studijní obor Psychoterapeutická studia?

Již od doby gymnazijního studia jsem věděla, že chci studovat psychologii. Zkoušela jsem přijímací zkoušky do Olomouce a do Brna, ale nedostala jsem se, takže jsem se začala věnovat studiu oboru Poradenství v sociální práci v Ostravě. Další rok jsem si poté v Ostravě přibrala ještě studium oboru Psychologie a Pedagogika. Pro navazující studium jsem zvolila brněnskou Fakultu sociálních studií, protože jsem její reference shledala jako velmi dobré a také jsem brala v úvahu fakt, že u přijímacích zkoušek nejsou zvýhodněni studenti z dané fakulty, jako tomu bývá jinde. Zájem jsem tedy měla o psychologii i psychoterapeutická studia a rozhodnutím pro mě bylo samotné přijetí ke studiu.
 
V čem se tedy studium Vašeho oboru liší od studia psychologie?

To je asi nejčastější otázka, kterou mi lidé v mém okolí pokládají. Zhruba polovina předmětů je společná pro oba obory – např. historie psychoterapie nebo klinická psychologie. Psychoterapeutická studia však navíc nabízejí řadu praktických předmětů, jejichž součástí je například trénink dovednosti vedení rozhovoru, zkoušení psychoterapeutických technik přímo na sobě a v neposlední řadě získání teoretické i praktické orientace v nejrůznějších přístupech. Velkým přínosem je, že většina učitelů a lektorů jsou externisté z praxe, kteří se s námi přijdou podělit o své zkušenosti. Různost psychoterapeutických přístupů i množství přizvaných odborníků mi pomáhají vytvářet si vlastní názory a vybírat si teoretickou perspektivu, která je mi nejbližší. Díky praxi a vlastním zkušenostem mám příležitost utvářet a upevňovat si svůj vlastní styl práce. Oproti tomu psychologie je zaměřena více teoreticky zaměřena a obsahuje předměty jako neuropsychologie, psychodiagnostika a další, které máme možnost absolvovat jako povinně volitelné.
 
Jaké přednosti a limity Vám studium poskytlo?

Studium má pro mne cenný profesní i osobní přínos. Získala jsem pocit připravenosti při vstupu do praxe a nemusím se bát toho, že bych například nevěděla, jak komunikovat s klienty a jak s nimi sdílet jejich trápení. Díky spoustě sebezkušenostních předmětů jsem se sama o sobě dozvěděla řadu věcí, které jsem netušila a mám pocit, že samu sebe znám zase o něco více. Otevřely se mi další možnosti a určitě se budu seberozvoji věnovat i po dokončení studií, protože vím, že v rámci psychologické práce je téměř nutností dostatečně pečovat sám o sebe a své nitro. A to zejména proto, že psycholog sám sebe používá jako nástroj při práci. Na základě zkušeností získaných při studiu jsem také zahájila psychoterapeutický výcvik. Co se týče limitů tohoto oboru, přirozeně mám obavy z nedostatku pracovních příležitostí na trhu práce a vysoké konkurence v oboru.

Jsou tedy psychoterapeutická studia regulérním studiem psychologie?

To je otázka, na kterou ještě nemám přesnou odpověď a nedostalo se mi jí prozatím ani od pedagogů na katedře. Obor je vedený pod studijním programem Psychologie, není však jednooborovou psychologií jako takovou, nesplňuje tedy nutnou podmínku pro práci psychologa ve zdravotnictví. V soukromém a poradenském sektoru však žádné podmínky stanovené zákonem nebo předpisy nejsou a odborná veřejnost se k tomuto nově vzniklému oboru staví různě. Někteří obor vítají jako praktickou specializaci psychologa v psychoterapii, někteří se k němu bohužel staví kriticky jako k oboru, který není čistou psychologií a studenty nedostatečně připravuje pro praxi. Já sama se jako psycholog po pětiletém studiu psychologie cítím, protože jsem si prošla všemi potřebnými předměty i praxemi a i ve svém volném čase se věnuji řadě dobrovolných aktivit, které mi přináší potřebné zkušenosti.

O Autorce

Bc. et Bc. Petra Hovězáková studuje poslední ročník studijního oboru Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je také frekventantkou akreditovaného Výcviku integrace v psychoterapii. Působí i jako psychologická konzultantka naší poradny a detaily o jejím profesním zaměření můžete nalézt v sekci s názvem Náš tým.

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2023 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů